Bärbara strömkällor för framtidens soldat

Författare:

 • Gunnarsson Gunnar

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1396--SE

Sidor: 37

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • strömförsörjning
 • laddning
 • batterier
 • alternativa strömkällor
 • bränslecell
 • power supply
 • charging
 • batteries
 • alternative power sources
 • fuel cell

Sammanfattning

Rapporten beskriver de i dag tillgängliga och i nära framtid möjliga strömkällor för framtidens soldat: batterier och alternativa strömkällor. Fördelar och nackdelar redovisas i löpande text. Faktorer som påverkar val av strömkälla diskuteras också i bilaga 2. Rekommendationer och slutsatser om "bästa val" kan inte göras utan kännedom om enskilda objekts energiförsörjning, soldatens uppdrag och påverkande miljöfaktorer.