Tracking a missile in a multistatic radar network

Författare:

  • Haapalahti Gustav
  • Murdin Daniel

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1400--SE

Sidor: 25

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • radar
  • målarea
  • nätverk
  • aasr
  • målföljning
  • cross-section
  • network
  • tracking

Sammanfattning

Prestandan som kan uppnås med målföljning på en missil som flyger genom ett radarnätverk undersöks genom att kombinera olika simuleringsmodeller och filter. Ett nätverk av radarstationer som kan mäta monostatiskt och bistatiskt avstånd samt Doppler används och data från varje stationspar matas in i ett Kalman-filter. Prestanda för målföljningsfiltret analyseras och jämförs med resultat som bara använder momentana mätningar. Jämförelsen mellan momentana mätningar och målföljning visar att målföljning förbättrar noggrannheten i positions-och hastighets-skattningar betydligt. Med lågtflygande mål kan vi konstatera att ett vanligt Kalman-filter hoppar mellan tvetydiga lösningar ovan och under jord, men med några restriktioner elimineras det problemet.