Information & Knowledge management for NBI (Network-Based Intelligence)

Författare:

 • Eklöf Martin
 • Hörling Pontus
 • Svan Pernilla
 • Suzic Robert
 • Yi Choong-ho

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1417--SE

Sidor: 65

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Information
 • kunskap
 • underrättelse
 • semantiska webben
 • RDF
 • OWL
 • information
 • knowledge
 • intelligence
 • semantic web
 • RDF
 • OWL

Sammanfattning

Den nätverksbaserade underrättelsetjänsten (NBU), som utgör en del av det nätverksbaserade försvaret (NBF), skall förse användare inom skilda domäner med verktyg som möjliggör effektivt informations- och kunskapsutbyte inom underrättelseområdet. NBU skall ge tillgång till tjänster som underlättar samarbete i distribuerade och nätverksbaserade organisationer. Vidare skall NBU ge möjlighet till automatisering av underrättelserelaterade processer som med dagens teknik ofta kräver mänsklig inblandning. I början av 2004 tilldelades FOI medel för forskning relaterat till informations- och kunskapshantering inom NBU. Det långsiktiga målet med denna forskning är att generera kunskap och underlag inför realiseringen av NBU. Detta arbete utreder och föreslår språk för informations- och kunskapshantering inom NBU, samt identifierar brister i dessa språk med underrättelsedomänens behov och krav i åtanke. Vidare ges även förslag på en övergripande arkitektur för NBU, samt metoder och teknologier som anses viktiga för realiseringen av NBU.