On QoS and throughput tradeoffs for tactical ad hoc networks

Författare:

  • Farman Linda
  • Nilsson Jan
  • Tronarp Otto

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1425--SE

Sidor: 34

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • ad hoc-nät
  • tjänstekvalitet
  • ad hoc network
  • quality of service

Sammanfattning

Det finns ett ökat behov av att tillhandahållande tjänstekvalité (QoS) i trådlösa ad hoc-nät, i synnerhet för taktiska nät. En viktig fråga är dock i vilken utsträckning tjänstekvalité kan erbjudas till en rimlig kostnad. För att undersöka detta studerar vi kapaciteten i form av genomströmning för två olika trafiktyper samt en kombination av dessa. Den ena trafiktypen är utan fördröjningskrav och den andra med fördröjningskrav. Kostnaden har vi valt att relatera till minskad genomströmning av trafik i nätet. I studien jämför vi fyra olika sätt att hantera de två trafiktyperna. Ett sätt är att hantera alla paket lika i noderna. Resultat visar på att omkring hälften av genomströmningen tappas vid en mix av trafiktyperna jämfört med trafiktypen utan krav. De andra sätten att hantera trafiktyperna är genom att slänga gamla paket, använda prioritetsköer i noderna samt en kombination av dessa. Genom dessa enkla metoder uppnås mycket bättre resultat i form av genomströmning.