Adaptiv radionod - ARN, slutrapport

Författare:

 • Ahlin Lars
 • Johansson Peter
 • Lindblad Arne
 • Linder Sara
 • Wiklundh Kia

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1429--SE

Sidor: 37

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • radio
 • radiosystem
 • adaption
 • adaptiv
 • OFDM
 • radionod
 • radio system
 • adaptation
 • adaptive
 • radio node

Sammanfattning

Syftet med detta dokument är att sammanfatta och avrapportera verksamheten inom projektet adaptiv radionod (ARN). Möjligheterna att skapa adaptiva förmågor hos en radionod i en nätstruktur har studerats, med målet att få kunskap om vilka vinster som kan nås med adaptivitet, samt att få kunskap om hur nya tekniska metoder kan fungera i militära miljöer. Med adaptivitet förstås att radionoden kan anpassa sig till radiokanalens egenskaper, användarnas behov samt till nätets egenskaper. Projektets fokus har varit att studera tekniska lösningar som ger möjlighet till adaptivitet på länknivå genom att använda avancerad radiosignalbehandling. En systemmodell med modulationsmetoden OFDM som bas, har formulerats. Delar av systemmodellen (OFDM, adaptiv modulation, mottagningsdiversitet) har byggts upp i en mjukvara som utgör teknikkärnan i den demonstrator som har utvecklats inom projektets ram. Den är tänkt att vara ett verktyg för utveckling samt att kunna illustrera vinster med adaptiva förmågor. Fältförsök har genomförts för att utreda radiokanalens rumsliga egenskaper. Slutligen har också störningars inverkan på digitala radiosystem undersökts. Projektmålet att påvisa fördelar med adaptiva metoder i radionoder har uppfyllts och den uppbyggda kompetensen kommer att kunna användas vid utveckling av framtida taktiska radiosystem.