Energy in China: Coping with increasing demand

Författare:

 • Sandklef Kristina

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1435--SE

Sidor: 45

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • China
 • energy production
 • future energy consumption
 • economic growth
 • coal
 • oil
 • Kina
 • energi produktion
 • framtida energi konsumtion
 • ekonomisk tillväxt
 • kol
 • olja

Sammanfattning

Att upprätthålla den ökade energikonsumtionen är av avgörande betydelse för den framtida ekonomiska tillväxten i Kina. Denna rapport fokuserar på den nuvarande och framtida situationen för energiproduktion och konsumtion i Kina och hur Kina hanterat sitt inhemska energibehov. Idag är kol den viktigaste energikällan, följt av olja och vattenkraft. De flesta energiresurserna är belägna inåt landet, medan den största efterfrågan på energi är längst med kustområdena, vilket gör att transport och överföring av energi är av kritisk betydelse. Industrisektorn utgör den största energikonsumenten i Kina, men transportsektorn och boendesektorn kommer att öka sin andel av konsumtionen till 2020. Kinas energiintensitet minskade under 1990-talet men är fortfarande hög i en internationell jämförelse. Kina kommer att minst fördubbla sin energikonsumtion mellan 2000 och 2025 och regeringen satsar lika mycket på att öka energisparandet och bygga ut sina nuvarande energiresurser. Kol och olja kommer att fortsätta att vara viktiga bränslen, men vattenkraft, naturgas och kärnkraft kommer att öka sina andelar i energimixen. De största framtida utmaningarna är transport av energiråvaror och att säkra oljeleveranser, både inrikes och genom import.