NFFP 542 Project report. CFD simulations of an S-duct with conventional vortex generators and comparison with experimental data

Författare:

 • Le Moigne Yann

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1438--SE

Sidor: 59

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • S-kanal
 • virvelgenerator
 • gränsskikt kontroll
 • DC60
 • totalt tryck
 • återvinst
 • experimentell design
 • virvelgenerator model
 • massflöde randvillkor
 • S-duct
 • vortex generator
 • boundary layer control
 • DC60
 • total pressure recovery
 • experimental design
 • vortex generator model
 • mass flow boundary condition

Sammanfattning

Den här rapporten beskriver strömningsberäkningar av en S-kanal med virvelgeneratorer (VG) för att kontrollerar gränskiktsavlösning. Beräkningar gjordes med strömningslösaren EDGE och två nya randvillkorer samt en VG model har använts. Den sistnämnda gör det möjligt att undersöka olika VG konfigurationer utan behov av nya beräkningsnät. I första delen av rapporten, jämförs experimentella data med resultat från strömningsberäkningar för olika massflöden med och utan VG. Jämförelserna görs vid Aerodynamic Interface Plane (AIP) där totalttrycksfördelning jämförs och distorsionsindex DC60 beräknas. Bra överensstämmelse uppnås för totalttrycksåtervinst men resultat för DC60 är något sämre. Andra delen av rapporten beskriver en optimering av VG konfigurationen med syfte att förbättra strömningskvalitet vid AIP. Optimeringsprocessen är baserad på en experimentell design metod och resultatanalys på response surface metoden. En förbättring av DC60 med 65% uppnås samtidigt som totalttrycksåtervinsten förblir den samma.