Framtida undervattensvapen - krav, önskemål och möjlighter

Författare:

 • Alin Niklas
 • Lennartsson Anders
 • Östensson Malin
 • Henriksson Karl-Henrik
 • Davidsson Per

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1443--SE

Sidor: 12

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Undervattensvapen
 • scenarier
 • koncept
 • under-water weapons
 • concept
 • scenario

Sammanfattning

Inom FOT-projektet Flexibla verkanssystem under vatten har en systemgrupp bildats för att studera framtida undervattensvapen från ett brett perspektiv avseende försvarsmaktens behov, taktik och strategi, samt tekniska möjligheter och begränsningar inom området. Den allt högre grad av automatisering som möjliggörs via teknisk utveckling inom sensorer, mjukvara och elektronik har potential att öka och bredda förmågorna hos undervattensvapen. Målet för gruppens arbete är att genom samarbete mellan militärer, tekniker och analytiker om framtida förmågor ge råd och stöd inför beslut om vilka system som bör prioriteras. Arbetet har i första fasen inriktats på att studera några av de scenarier som HKV arbetat med under 2003 för att identifiera relevanta problemställningar som skulle kunna lösas med de tekniska system som studeras inom projektet, eller nära besläktad teknik.