Defence applications of nanocomposite materials

Författare:

  • Savage S J

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1456--SE

Sidor: 19

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • nanokompositer
  • tillämpningar
  • nanocomposites
  • applications

Sammanfattning

Rapporten beskriver och diskuterar relevanta egenskaper hos polymer-baserade nanokompositmaterial, och ger exempel på aktuella och potentiella användningsområden för dessa material i försvarstillämpningar.