Rymdväder - effekter på militära och civila system

Författare:

 • Lindström Sandra
 • Waldenvik Mattias

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1464--SE

Sidor: 50

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Rymdväder
 • sol
 • flare
 • koronamassutkastning
 • solvind
 • magnetosfär
 • plasma
 • jonosfär
 • radiovågsutbredning
 • prognos
 • satellit
 • space weather
 • sun
 • flare
 • coronal mass ejection
 • solarwind
 • magnetosphere
 • plasma
 • ionosphere
 • radio propagation
 • prediction
 • satellite

Sammanfattning

Den här rapporten behandlar rymdväder och dess effekter på militära och civila system. Rymdväder påverkar ett antal olika system och funktioner t.ex. påverkas satelliter, bemannade och obemannade rymdfarkoster, bärraketer, flygplan, flygpersonal, flygelektronik, radiovågsutbredning (satellitkommunikation, GPS, kortvågskommunikation, m.fl.), elkraftsystem, nätverk av pipelines och klimatet. Solen sänder ut energi både som elektromagnetisk strålning och som elektriskt laddade partiklar. Partiklarna förs ut från solen mot jorden i den så kallade solvinden. Strålningen och partiklarna växelverkar med jordens magnetfält och jonosfär. Genom denna växelverkan samlas koncentrationer av energetiska partiklar och det skapas också elektriska strömmar i jonosfärskiktet. Detta ger även upphov till geomagnetiska variationer och detta påverkar rymd-, mark- och luftbaserade tekniska system. Kunskapen om rymdväder, dess effekter och problemen de skapar är viktig för Försvarsmakten, oberoende av om de system som svenska trupper använder vid t.ex. internationella insatser är egna eller ägs av någon annan. Intressanta frågor som Försvarsmakten bör ta ställning till är bland annat: Vilka är användarna inom Försvarsmakten som påverkas av rymdväder? Är dessa användare medvetna om rymdväder och i vilken grad?