Oscillatorbank till en lågfrekvensradar - LORA/VHF

Författare:

 • Blom Martin

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1495--SE

Sidor: 81

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • elektronik
 • RF
 • analog
 • högfrekvens
 • oscillatorer
 • PLL
 • radar
 • LORA
 • VHF
 • FOI
 • SAR
 • koherent
 • electronics
 • high-frequency
 • oscillators
 • coherent

Sammanfattning

Rapporten är ett 20-poängs examensarbete utfört vid Linköpings Universitet som del i civilingenjörsutbildningen i datateknik. Examensarbetets mål är att göra det möjligt att låta en befintlig UHF-radar arbeta på VHF-bandet i stället. För att åstadkomma detta, krävs nya koherenta lokaloscillatorer. Olika alternativ föreslås och ett av dem implementeras och utvärderas.