Brusradar - Verksamhet 2004

Författare:

  • Karlsson Mikael
  • Axelsson Sune
  • Gadd Staffan
  • Jonsson Nils-Uno

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1501--SE

Sidor: 36

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • brusradar
  • stokastisk vågform
  • SAR
  • noise radar
  • stochastic waveforms

Sammanfattning

Brusradar använder till skillnad från traditionella system en helt slumpmässig signalform i varje puls, eller i en kontinuerlig signal. Det ger flera intressanta systemegenskaper, såsom optimal smygradar, maximalt svårstört system, ingen tvetydighet i doppler eller avstånd m.m. Förra året genomfördes en teoretisk studie av brusradar och några verifierande experiment föreslogs. Under året har verksamheten i projektet fokuserat på att verifiera realiserbarheten hos brusradar och ett av de föreslagna försöken har genomförts med mycket lyckat resultat. Projektet har även medverkat med en poster i FOIs resultatkonferens och en teoretisk utredning kring förutsättningarna att använda brusradarteknik i SAR-system har genomförts.