Communication and team performance in BA teams. A field study of breathing apparatus firefighters' communication during rescue operations

Författare:

 • Lindgren Ida
 • Berggren Peter
 • Jander Hans
 • Hirsch Richard

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1507--SE

Sidor: 80

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • kommunikation
 • prestation
 • team
 • mentala modeller
 • common ground
 • rökdykning
 • naturalistiskt beslutsfattande
 • communication
 • team performance
 • team knowledge
 • firefighting
 • naturalistic decision making

Sammanfattning

Bristen på riktlinjer gällande radiokommunikationen under rökdykarinsatser ses som ett problem av många brandmän idag. Det finns en önskan att formulera tumregler som kan hjälpa rökdykarna, men det finns ingen konsensus angående vad "bra kommunikation" är eller hur den ska uppnås. Denna studie syftade till att genom en fältstudie studera hur rökdykare och rökdykarledare kommunicerar under insats och att försöka ge ett svar på vad som definierar "bra kommunikation" i denna domän. Genom en kvalitativ analys av kommunikationsmönster från två par av rökdykare har studien undersökt hur ´common ground´-etablering, ´team knowledge´ och erfarenhet av att arbeta tillsammans påverkar kommunikationen. Resultaten visar vilka kommunikativa problem som kan uppstå under rökdykarinsatser och belyser vikten av ett samförstånd vad gäller vilken typ av information som ska förmedlas och när. Resultaten visar även hur erfarenhet av att arbeta tillsammans starkt kan underlätta rökdykarnas arbete.