Russian Biological and chemical Weapons Capabilities : Future scenarios and alternatives of Actions : Report 1

Författare:

 • Lindblad Anders
 • Norlander Lena
 • Normark Magnus
 • Rydqvist John
 • Unge Wilhelm
 • Waldenström Louise
 • Westerdahl Kristina S

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1561--SE

Sidor: 71

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Russia
 • China
 • Weapons os mass destruction
 • terrorism
 • biological weapons
 • chemical weapons
 • Chechnya
 • cooperative threat reduction
 • biosecurity
 • biosafety
 • Ryssland
 • Kina
 • massförstörelsevapen
 • biologiska stridsmedel
 • kemiska stridsmedel
 • Tjetjenien

Sammanfattning

Rapporten diskuterar och utvärderar en möjlig utvecklingväg för Ryska Federationen i ett tioårsperspektiv. Det arbetssätt som har valts är att skapa ett scenario med hjälp av forecasting-metoden. Huvudtrenden i scenariot är ett ryskt avfjärmande från väst. Viktiga drivkrafter är auktoritärt styre, relationerna mellan Kina och Ryssland, Tjetjenien och terrorism, proliferation av massförstörelsevapen, "co-operative threat reduction", destruktion av kemiska vapen samt biosecurity och biosafety.