Development of low-emissive camouflage paint: Final report

Författare:

 • Hallberg Tomas
 • Niinimäki-Heikkilä Tiina (PvTT)
 • Hedborg-Karlsson Eva
 • Salonen Pasi S (PvTT)
 • Nilsson Christina
 • Jänis Anna

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1592--SE

Sidor: 17

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • lågemissiv
 • färg
 • bindemedel
 • pigment
 • low-emissive
 • paint
 • binder

Sammanfattning

Den här rapporten sammanfattar ett projektsamarbete mellan FOI och Finska PvTT (Finnish Defence Forces Technical Research Centre) rörande framställning av lågemissiv färg för maskering i det infraröda våglängdsområdet, utan att förlora önskade visuella färgegenskaper. Olika typer av pigment och polymerbaserade bindemedel har testats, både individuellt och blandat till färg, även innehållande olika tillsatsmedel. IR-reflekterande pigment såsom Al, Ag, Cu, belagda metallpigment, metallbelagda cenosfärer, Si och multilager av TiO2/Au/TiO2 användes i form av flingor eller sfäriska partiklar i olika storlekar. Belagda metallpigment och flingor av multilager användes för att sänka reflektansen i det visuella området. En slutsats är att bland dessa pigment ger endast färg baserad på aluminiumpartiklar acceptabelt låg emissivitet. Olika färgpigment användes för visuell effekt. Radartransmissionsegenskaper hos färg undersöktes också.