Elementa om rymdteknik - Satelliter, spaning och kommunikation

Författare:

 • Ekblad Ulf

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1594--SE

Sidor: 74

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • bana
 • sensor
 • optik
 • radar
 • SAR
 • signalspaning
 • orbit
 • sensor
 • optics
 • radar
 • SAR
 • SIGINT

Sammanfattning

Satellitbaserade funktioner har under flera decennier varit integrerade i näst intill all mänsklig verksamhet, både civilt och militärt. Informationsinhämtning från rymden är allmänt accepterat i alla sammanhang, såväl militärt som säkerhetspolitiskt. Inom ramen för ett nätverksbaserat försvar ökar betydelsen av att från bl.a. rymdbaserade system kunna erhålla information för att bidra till den gemensamma lägesbilden. Kommunikation via satellit torde utgöra en viktig metod, antingen som alternativ eller komplement, för att kommunicera i ett nätverksbaserat försvar. Satellitnavigering utgör näst intill en nödvändighet vid internationella insatser. I rapporten förklaras, utan att gå in på detaljer, vissa grundläggande principer och begrepp (elementa) när det gäller rymdteknik vad gäller satellitbanor, hur avbildning sker från satellit, samt något om kommunikation och signal-spaning. Rapporten behandlar satelliternas rörelser, avbildning, kommunikation och avlyssning (signalspaning). I flera appendix listas kortfattade förklaringar av begrepp och termer som rör satelliter och sensorer. Där finns också en förkortningslista på inom området vanligt förekommande förkortningar samt tabeller över olika uppdelningar av det elektromagnetiska spektrumet.