Mätning av skovel och trycvaktsfunktion hos Torped 62

Författare:

 • Eiderfors Bengt
 • Johnsson Mats
 • Sandberg Bertil
 • Olsson Stefan
 • Elfsberg Mattias

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1595--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Torped 62
 • skovel
 • tryckvakt
 • Torpedo 62
 • shovel
 • pressure guard

Sammanfattning

Denna rapport beskriver en funktionskontroll av tryckvakt och skovelfunktion hos torped 62 vid utskjutning med krutstart. Vid provningen registrerades även andra funktioner såsom tryck i tub och acceleration i tre riktningar. Två försök genomfördes med olika tryckvakter: en prototyptryckvakt av märket Sanoy samt en serietryckvakt av märket Eaton. Försöken visade att Eaton tryckvakten ej fungerar tillfredställande, medan tryckvaktsprototyp Sanoy hade tillfredställande funktion. Under försöken mättes även andra tillstånd under utskjutningen som kan vara vägledande vid kravsättning av tryckvakten. Mätdata registrerades med både medföljande och landbaserad registreringsutrustning, många av mätsignalerna samlades in på bägge utrustningarna för att öka säkerheten.