Splitterproduktionsmodell för verkansvärdering - en översiktlig beskriving

Författare:

 • Wijk Gunnar

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1597--SE

Sidor: 11

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Projektil
 • RSV
 • splitter
 • verkansvärdering
 • modell
 • projectile
 • shaped charge
 • fragments
 • assessment
 • vulnerability
 • lethality
 • model

Sammanfattning

Projektilers och RSV-strålars in- och genomträngning av hårda metalliska mål beskrivs med en gemensam modell som satisfierar de grundläggande kraven, nämligen kontinuitetsekvationen, energikonservation och impulskonservation. Målmaterialet deformeras elastiskt-plastiskt enligt etablerad kvasi-statisk teori tills projektilen/RSV-strålen befinner sig på ungefär en håldiameters avstånd från målets baksida. I detta läge krossas det återstående framförvarande målmaterialet till splitter som sprutar ut inom en konisk begränsningsyta runt projektilen/RSV-strålens bana. Modellen ger massan, hastigheten och rörelseriktningen för varje splitter. Dessa storheter behövs för att kunna bestämma eventuell utslagning av vitala komponenter som träffas av splittren. Modellen är avsedd att användas vid verkansvärdering av komplexa mål som stridsvagnar, flygplan och fartyg. Tills vidare behandlas endast fall då projektiler/RSV-strålar träffar och lämnar målet längs normalriktningarna hos dess ytor.