High energy density materials efforts to synthesize the pentazolate anion: Part 1

Författare:

 • Wallin Sara
 • Östmark Henric
 • Brinck Tore
 • Carlqvist Peter
 • Claridge Rob
 • Eriksson Lars
 • Hahma Arno
 • Hedlund Emma
 • Holmgren Erik
 • Norrefeldt Martin
 • Yudina Larisa

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1602--SE

Sidor: 64

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • HDEM
 • N5-
 • syntes
 • HEDM
 • N5-
 • synthesis

Sammanfattning

Rapporten beskriver framstegen i arbetet med att syntetisera pentazolatanjonen, N5-. Startmaterialen, arylpentazoler, och deras egenskaper beskrivs. Detektionsmetoder, inklusive den lyckade detektionen i en masspektrometer diskuteras också. Resultat från kvantmekaniska beräkningar på en möjlig våtkemisk syntesväg till N5- presenteras också.