A model for rigid projectile penetration and perforation of hard steel and metallic targets

Författare:

 • Wijk Gunnar
 • Hartmann Mats
 • Tyrberg Andreas

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1617--SE

Sidor: 13

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Penetration
 • perforation
 • stel projektil modell
 • verkansvärdering
 • sårbarhetsvärdering
 • penetration
 • perforation
 • rigid projectile model
 • vulnerability
 • lethality assessment

Sammanfattning

En modell för stela projektilers penetration och perforation av målplåtar av hårda stål och metaller föreslås. Modellen är avsedd att tillämpas i datorprogram för värdering av verkan och sårbarhet för komplexa mål som stridsvagnar, stridsflygplan och krigsfartyg. Målmaterialets inträngningsmotstånd antas vara konstant och motsvaras av att materialet längs projektilens väg flyttas sidledes tills det att projektilens främre ända är tillräckligt nära den bortre målytan, varvid det återstående materialet framför projektilen krossas och bildar sekundärsplitter. Vid det inträngningsdjup där detta inträffar är den kraft som behövs för krossning lika med den kraft som skulle behövas för fortsatt sidledes förflyttning av materialet. Sekundärsplittren kastas ut med samma hastighet som projektilen.