Funktionalisering av sensorytor med molekylära avtryck - MIP

Författare:

  • Gustafson Inga

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1621--SE

Sidor: 54

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Molekylära avtryck
  • polymerer
  • sensorer
  • molecularly imprinted polymers
  • sensors

Sammanfattning

Det finns ett stort behov av att utveckla realtidsinstrument för detektion av bakterier, virus och toxiner. De flesta metoder som är framtagna för detektion av dessa ämnen baseras på antikroppar och andra biologiska molekyler som bindande element. Dessa har sina inneboende svagheter i en begränsad stabilitet. I sökandet efter alternativa bindande molekyler har molekylära avtryck (Molecularly Imprinted Polymers, MIP) uppmärksammats. Framställningen av MIP baseras på att specifika avtryck av det ämne som ska detekteras formas i en syntetisk polymer. Detta kan resultera i bindningsställen med liknande affinitet och specificitet som hos naturliga receptorer men med en betydligt bättre stabilitet. Molekylära avtryck har använts inom t.ex. affinitetskromatografi för separation av små oorganiska molekyler. På 1980-talet initierades strävanden att även använda MIP-teknologin för att tillverka syntetiska receptorer och utvecklingen går nu mot att framställa MIP för större biologiska substanser på sensorytor. En sensor baserad på MIP-teknologi skulle kunna ha hög stabilitet och vara lätt att producera till en låg kostnad. Denna rapport ger en överblick över metoder för att framställa och karakterisera MIP. Med utgångspunkt från några exempel diskuteras även möjligheterna till att använda MIP i sensorer.