Oxygenceller i hyperbar miljö

Författare:

 • Frånberg Oskar
 • Örnhagen Hans

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1622--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Andningsapparater
 • dykning
 • galvaniska celler
 • syrgas
 • syrgassensorer
 • breathing apparatus
 • diving
 • galvanic cells
 • oxygen
 • oxygen sensors

Sammanfattning

Galvaniska bly-guld syrgasbränsleceller har testats med avseende på tillförlitligheten i gällande oxygenpartialtrycksmätning i hyperbarmiljö för möjlig tillämpning i andningsapparater i undervattensbruk. Tre typer av sensorer testades med totaltrycksvariationer upp till 600 kPa och syrgaspartialtrycks variationer från 0 kPa till 240 kPa O2. Mätningarna genomfördes i tryckkammare med torra gaser under isoterma förhållanden. Totalt genomfördes 14 kompressioner. Varken totaltryck eller inertgas sågs påverka oxygenpartilatrycksmätningen. En av sensorerna visade olinjaritet vid höga oxygenpartialtryck.