ADMIRE The Aero-Data Model In a Research Environment Version 4.0, Model Description

Författare:

 • Forssell Lars
 • Nilsson Ulrik

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1624--SE

Sidor: 36

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • ADMIRE
 • styrsystem
 • flygplansmodell
 • flygplanssimulering
 • robusthetsanalys
 • ADMIRE
 • flight control system
 • aircraft model
 • aircraft simulation
 • robustness analysis

Sammanfattning

Denna rapport beskriver den ickelinjära flygplanssimuleringsmodellen ADMIRE. Beskrivningen omfattar flygplanet, styrsystemet, aktuatorer, sensorer samt osäkerhetsparametrar. Beskrivningen omfattar även en instruktion om hur man installerar och kör modellen. Modellen ADMIRE beskriver ett litet ensitsigt enmotorigt jaktplan med en delta-canardkonfiguration. ADMIRE är implementerad i MATLAB/SIMULINK. Flygplanets envelop är upp till Mach 1.2, höjden 6000 m samt anfallsvinkel upp till 90°. Modellen har både ett longitudinell och ett lateralt styrsystem samt enveloppsbegränsningar. I modellen finns även dragkraftsvektorisering modellerat men används inte i den nuvarande utgåvan av styrsystemet. I syfte att möjliggöra robusthetsanalys har modellen försetts med ett antal osäkerhetsparametrar med tillhörande gränser. ADMIRE kan trimmas och linjäriseras i hela enveloppen.