Grafikkortbaserad simulering av radar i syntetiska omgivningar

Författare:

  • Andersson Thord
  • Karlsson Mikael

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1634--SE

Sidor: 39

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

En tydlig trend inom försvarsmakten är att simuleringar får en allt viktigare roll för metod- och algoritmutveckling, utbildning av personal och utvärdering av ny materiel. I rapporten undersöker vi förutsättningarna för att kunna göra kostnadseffektiva radarsimuleringar i interaktiva hastigheter med hjälp av vanliga konsumentgrafikkort. Rapporten kan delas upp i tre delar där: * utvecklingen av grafikkort diskuteras i termer av prestanda och programmerbarhet. * vanliga beräkningsmetoder för radarmålarea diskuteras och jämförs med renderingstekniker från datorgrafiken. * en experimentimplementation som använder programmerbara grafikkort för radarsimulering redovisas. Den metod vi rekommenderar för framtida interaktiv radarsimulering är att man implementerar högfrekvens-approximationen GO/PO med hjälp av Photon Mapping, som är en modern global belysningsmetod från dator-grafiken. Vidare kan vi rekommendera användningen av grafikkort som en billig och kraftfull beräkningsresurs även för generella, icke-grafiska, vetenskapliga beräkningar.