Infrastruktur för informationshantering inom logistikdomänen

Författare:

 • Gülich Martin
 • Eklöf Martin

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1647--SE

Sidor: 56

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Semantik
 • informationshantering
 • OWL
 • RDF
 • webbtjänst
 • interoperabilitet
 • semantics
 • information management
 • OWL
 • RDF
 • web service
 • interoperability

Sammanfattning

Syftet med detta projekt är att belysa hur semantiska beskrivningar kan främja interoperabilitet, samt beskriva en övergripande infrastruktur för automatiserad informationshantering till stöd för olika logistiska aktiviteter. Informationsmodeller (ontologier) beskriver kunskap på ett formellt sätt, och kan användas för att möjliggöra interoperabilitet mellan applikationer på en semantisk nivå. OWL, Web Ontology Language, är ett språk för att skapa sådana informationsmodeller. Semantiska beskrivningar av webbtjänster möjliggör automatisk upptäckt, komposition och exekvering av dessa. OWL-S, OWL-Services, är en vokabulär för att skapa sådana beskrivningar. För automatisk upptäck behövs också ett register för webbtjänster som kan utföra sökningar baserade på semantiska beskrivningar, istället för enbart nyckelord. Genom automatisk komposition kan komplexa informationsbehov uppfyllas utan att processer av webbtjänster har skapats i förväg. Automatisk upptäckt och komposition av webbtjänster är två mycket svåra problem, och olika ansatser för att lösa dem har undersökts i denna studie. En infrastruktur för automatiserad informationshämtning från heterogena datakällor har också föreslagits. Datakällorna är däri tillgängliga som semantiskt beskrivna webbtjänster. Kärnan i infrastrukturen utgörs av ett register och en kompositör som automatiskt kan hitta respektive komponera ihop webbtjänster. Ett scenario med en internationell insats har tagits fram, och utifrån detta har en prototyp av infrastrukturen implementerats.