Simuleringsmodell CARABAS för integration i MOSART

Författare:

 • Follo Peter
 • Haapalahti Gustav
 • Martin Torleif
 • Ulander Lars

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1660--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • modellering
 • simulering
 • radar
 • SAR
 • CARABAS
 • SEMAR
 • MOSART
 • modelling
 • simulation
 • radar

Sammanfattning

Dokumentet beskriver en syntetisk aperturradarmodell (SAR) anpassad for VHF-bandet (CARABAS) implementerad under 2004. Simulatorn är tidsstegad och använder sig utav ett antal olika lokala modeller i kombination med superposition för att generera radarrådata från en stor yta. Scenen som kan simuleras består av trädstammar samt enskilda spridare, såsom fordon, på dielektrisk mark. Genereringen av SAR-bilderna sker med tidigare framtagna algoritmer. Via MOSART fås ett användargränssnitt till modellen.