Behind-Armour Debris - Modelling and simulation. A litterature review

Författare:

 • Hartmann Mats

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1678--SE

Sidor: 52

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Sekundärsplitter
 • fragment
 • modell
 • simulering
 • analytisk
 • statistisk
 • empirisk
 • sårbarhet
 • verkan
 • värdering
 • penetration
 • perforation
 • krossning
 • BAD
 • behind armour debris
 • fragment
 • spall
 • modelling
 • simulation
 • hydrocode
 • analytical
 • statistical
 • empirical
 • vulnerability
 • lethality
 • assessment
 • penetration
 • perforation

Sammanfattning

Möjligheten att modellera sekundärsplitter bakom skyddspaneler är viktigt i verkans- och sårbarhetsvärderingar. Trots det välkända behovet är det mycket svårt att hitta lämpliga modeller. En litteraturstudie över modeller och simuleringar av sekundärsplitter presenteras tillsammans med en kort beskrivning av några numeriska beräkningsprogram och några, till beräkningsprogrammen, viktiga begrepp. Många av de fysikaliska, empiriska och statistiska modellerna hanterar endast en delmängd av problemet, antingen brottmekanismen i målet eller splittermolnets egenskaper. De numeriska simuleringarna har problem med brott i målmaterialen. Numerisk erosion används ibland för att bestämma vilka beräkningsceller som bildar sekundärsplitter. Ofta kombineras de numeriska simuleringarna med en postprocessor för att kunna inkludera det stokastiska uppträdandet hos splittermolnet. Det konstateras att detta är ett forskningsområde som fortfarande kräver mycket arbete, både experimentellt och numeriskt, innan modellerna är trovärdiga och användbara i eller som underlagslämnare till värderingsarbeten.