North Korea's chemical and biological weapons programmes in 2005 : real or outdated threats?

Författare:

 • Waldenström Louise
 • Norlander Lena
 • Puu Gertrud

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1679--SE

Sidor: 61

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • North Korea
 • Kim Jong-il
 • educational system
 • science
 • technology
 • critical indicators
 • chemical weapons
 • biological weapons
 • Nordkorea
 • utbildningssystem
 • forskning
 • teknik
 • kritiska indikatorer
 • kemiska vapen
 • biologiska vapen

Sammanfattning

Nordkorea utpekades i januari 2002 av president Bush som en av ondskans axelmakter, dvs. en stat som stöder terrorism, bl a på grund av landets påstådda innehav av massförstörelsevapen. Det är väl känt att Nordkorea är i besittning av avancerad missil- och kärnenergiteknik och misstänks att ha, enligt amerikanska och sydkoreanska källor, lager av främst kemiska vapen. Denna rapport värderar varför och hur Nordkoreas kemiska och biologiska program har utvecklats, troligen av olika anledningar, och hur deras strategiska vikt verkar ha minskat med den ökande svårigheten att komma över material för produktion och utveckling p g a exportkontroll. Den diskuterar likaså hur kemiska och biologiska vapen har minskat i värde i Nordkoreas militära strategi, jämfört med kärnvapenkapaciteten. Rapporten hävdar att möjligheten finns att om Pyongyang skulle omvärdera vikten av kemiska och biologiska vapen är det med stor sannolikhet så att Nordkorea fortfarande har lager av användbara kemiska vapen, samt tekniken och kunskapen att skifta "dual-use"-anläggningar till hemlig produktion, inom både det kemiska och det biologiska området.