A Contemporary study of research on tactical missile propulsion

Författare:

  • Berglund Magnus
  • Tegner Jon
  • Wingborg Niklas

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1706--SE

Sidor: 81

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Framdrivning av missiler
  • omvärldsanalys
  • missile propulsion
  • contemporary research

Sammanfattning

I den här studien ges en överblick av pågående, världsomspännande forskning inom områden som är relevanta för framdrivning av taktiska missiler. De områden som behandlas är vätskeraketer, fastbränsleraketer, hybridraketer, dysdesign, rakethöljesdesign, drivämnen, raketplymer, gasturbiner, vätske- och fastbränsleramjets, "combined cycles", scramjets och pulsdetonationsmotorer.