Laserkommunikation för spridning av VMS-data inom fartygsförband

Författare:

  • Sakari Per
  • Pettersson Magnus

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1718--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • laserkommunikation
  • fri optisk kommunikation
  • FSO
  • laser communication
  • free space optics

Sammanfattning

Överföring av information mellan enheter inom fartygsförband är ett krav för ett fungerande VMS vid förbandsuppträdande. Denna rapport studerar laserkommunikation, även benämnt fri optisk kommunikation, som ett alternativ till radiobaserad kommunikation. Arbetet har genomförts inom FoT-projektet VMS fartygsförband fas 2. Räckvidder överstigande 10 km kan uppnås, även då sikten är måttlig. Vid sämre sikt kommer dock räckvidden att reduceras. Studien visar att det ställs höga krav på följning och tracking men i gengäld kan tyst kommunikation med hög överföringshastighet (Gbps) erhållas. Den potentiellt höga överföringshastigheten möjliggör inte bara överföring av traditionell VMS-information, utan kan även utnyttjas för överföring av stora mängder sensornära data. Detta skapar helt nya möjligheter till distribuerade sensorer och sensorfusion vid exempelvis pejlning.