Geoacoustic inversion of reflection loss data

Författare:

 • Abrahamsson Leif
 • Andersson Brodd Leif
 • Ban Stefan
 • Dalberg Eva
 • Söderberg Per

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1726--SE

Sidor: 28

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Undervattensakustik
 • inversion
 • bottenreflektioner
 • Rayleighmodell
 • underwater acoustics
 • inversion
 • bottom reflections
 • Rayleigh model

Sammanfattning

I denna rapport redovisas en snabb inversionsteknik för att bestämma ljudhastigheten i det övre sedimentskiktet med hjälp av bredbandiga reflektionsförlustdata i frekvensområdet 0.5-4 kHz. Mätningarna av bottenreflektioner utfördes i juni 2005 i ett försöksområde med sandbotten. De akustiska signalerna sändes ut från en rörlig källa som fick passera en vertikal mottagararray på nära avstånd. De uppmätta bottenreflektionerna jämfördes med modellberäkningar baserade på planvågsreflektioner enligt Rayleighmodellen. I inversionen söker man en bästa anpassning mellan beräknade och uppmätta reflektionsförlustadata genom att prova olika uppsättningar av bottenparametrar. Inversionsresultaten visar att ljudhastigheten hos sedimentet på mätplatsen varierar mellan 1480 och 1700 m/s. En beräkningsintensiv fullfältsmodell användes för att kontrollera noggrannheten av Rayleighmodellen. Inversionsberäkningarna kunde utföras på några sekunder. Det innebär att den föreslagna tekniken kan användas i realtid för inversion av data som samlats in på rörliga plattformar. Detta arbete är ett led i en pågående utveckling av operationella metoder för REA (Rapid Environment Assessment).