Performance studies of an adaptive air-interface for a tactical waveform

Författare:

 • Linder Sara
 • Pääjärvi Lars
 • Tronarp Otto

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1729--SE

Sidor: 35

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • adaptiv radio
 • taktisk vågform
 • OFDM
 • MIMO
 • adaptiv modulation
 • adaptive radio
 • tactical waveform
 • adaptive modulation

Sammanfattning

Några adaptive tekniker för luftgränssnittet av en taktisk vågform har undersökts. Med data från en kartbaserad kanalmodell har teknikerna simulerats i mobilt scenario. Kommunikationssystemet som simuleras bygger på OFDM. Sändnings- och mottagningsdiversitet, adaptiv modulation och effekter från fördröjningar har undersökts. Resultaten visar att genomströmningen i systemet blir högre för ett system med rumsdiversitet och adaptiv modulation än för ett system utan diversitet. När rumsdiversitet används minskar även känsligheten för fördröjningar av feedback information.