Metodik för framtagning av utslagskriterier för komponenter - ett första steg

Författare:

 • Hartmann Mats

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1755--SE

Sidor: 39

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Värdering
 • utslagssannolikhet
 • penetration
 • kriterier
 • sårbarhet
 • komponent
 • AVAL
 • assessment
 • kill probability
 • penetration
 • criterion
 • vulnerability
 • component
 • AVAL

Sammanfattning

En av de svåraste uppgifterna under arbetet med att skapa en målbeskrivning är att sätta utslagskriterier på komponenter. Kriterierna används för att fastslå om en komponent klarar eller går sönder av en viss påverkan, som kan utgöras av t.ex. penetration, tryck, värme eller acceleration. I det arbete som redovisas här har försök gjorts att beskriva en komponent, som i normala målbeskrivningar oftast representeras av en enda del, med ett flertal små delar. Komponenten har i detta fall valts att vara en radioapparat. Den har sedan beskjutits från många olika riktningar med flera olika penetratoregenskaper. Resultaten sammanställs och förhoppningen är att de kan visa på ett lämpligt utslagskriterium för en "en-dels" beskrivning av radion. Resultaten är lovande men metoden kräver i dagsläget mycket arbete. Ett antal problem med metodiken redovisas.