Investigation of HPM front-door protection devices and component susceptibility

Författare:

 • Nilsson Tony
 • Jonsson Rolf

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1771--SE

Sidor: 41

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • HPM
 • UWB
 • framvägskopplingsskydd
 • limiter
 • LNA
 • HPM
 • UWB
 • front-door protection
 • limiter
 • LNA

Sammanfattning

En omfattande studie av framvägskopplingsskydd, dvs. limiters har gjorts. Rapporten innehåller både nya mätresultat och sammanfattande resultat från tidigare mätningar. Både HPM och UWB mätningar har gjorts på olika limitrar för att karaktärisera deras prestanda. Av resultaten från mätningarna kan man se att alla limitrar inte passar som skydd mot HPM och UWB pulser. De limitrar som tillhandahöll det bästa skyddet var baserade på olika diodtekniker. PIN- och Schottky dioder visade sig överlag ha väldigt goda prestanda och de uppfyllde även många av de parameter gränser som bestämts av FOI. Rapporten innehåller även resultat ifrån inledande tålighetsmätningar på lågbrusförstärkare (LNA). HPM injektionmätningar har gjorts på en typ av LNA. Nivåer för permanent förstörelse av lågbrusförstärkare har undersökts genom att ändra olika in-parametrar som, pulslängd, biasering etc. Resultaten visar att det är upp till 9 dBi skillnad mellan olika förstörelsenivåer, beroende på in-parametrarna. Studien kommer att fortsätta och även utvidgas, totalt kommer testerna att omfatta omkring 150 lågbrusförstärkare av tre olika typer.