Invisning med fritt tal, bäring 3D-ljud

Författare:

 • Andersson Peter
 • Carlander Otto
 • Hörberg Ulf
 • Jander Hans
 • Kindström Mattias
 • Sandberg Stig

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1786--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • målinvisning
 • invisningsmetoder
 • framtida soldaten
 • 3D-ljud
 • target acquisition
 • acquisition methods
 • future soldier
 • 3D-audio

Sammanfattning

Framtida soldatsystem kommer att ha möjlighet att utnyttja olika former av tekniskt stöd. Invisning för att underlätta målupptäckt är ett område som har behov av sådant stöd och en serie fältförsök har genomförts för att prova olika former av invisning för den enskilde soldaten. Föreliggande studie har provat tre olika invisningsmetoder i två separata fältförsök. I det första försöket har invisning mellan två soldater med hjälp av fritt tal via radio jämförts med en visuell matchningsmetod som givit bäringen till målet med stor noggrannhet. Det andra försöket har studerat möjligheten att invisa soldaten med hjälp av 3D-ljud, ett virtuellt orienterat ljud. Resultaten visar att den visuella matchningen ger de snabbaste och säkraste målupptäckterna. Denna metod har också ansetts som den enklaste att använda av soldaterna. Metoden fritt tal har givit snabbare och framförallt säkrare upptäckter än 3D-ljud. Rapporten avslutas med en diskussion om metodernas tekniska mognad och realiserbarhet.