Inledande försök med LI-MS (Laser Ionization Mass Spectrometry) för explosivämnesdetektion

Författare:

 • Brandner Birgit
 • Pettersson Anna
 • Wallin Sara
 • Östmark Henric

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1789--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • LI-MS
 • explosivämnen
 • detektion
 • explosivämnesdetektion
 • LI-MS
 • explosives
 • detection

Sammanfattning

Rapporten redovisar den experimentella verksamhet som gjorts i projektet Explosivämnesdetektion under 2005. Den beskriver ombyggnaden av de instrument som behövs för att testa om laserjoniseringsmasspektrometri fungerar för att detektera explosivämnen och de första resultaten på testsubstansen toluen.

Dela sidan