Managing global finance: Choices and constraints in the Swedish financial crisis of 1992

Författare:

 • Malminen Johannes

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1797--SE

Sidor: 237

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Sverige
 • finanskris
 • globalisering
 • globala finansflöden
 • krishantering
 • ekonomisk säkerhet
 • policy autonomi
 • Sweden
 • financial crisis
 • globalization
 • global finance
 • crisis management
 • economic security
 • policy autonomy

Sammanfattning

Avhandlingen analyserar globaliserade finansflödens påverkan på policyvalen i den svenska finanskrisen 1992. Syftet med avhandlingen är att förbättra förståelsen av hur globaliserade finansflöden påverkar statens policyval under en finanskris och bestämma i vilken omfattning staten fortfarande har valmöjligheter trots de begränsningar som globaliserade finansmarknader utgör. Studien fokuserar på de tre beslutssituationerna att försvara kronan, stödja bankerna och bildandet av en politisk koalition. Slutsatserna pekar på att beslutsfattarna i samtliga beslutssituationer väntade så länge som möjligt innan de fattade sina beslut. Policyvalen var reaktiva snarare än proaktiva. I ljuset av globala begränsningar på nationella policyval blev de beslut som fattades avgörande för att försvara de kvarvarande policyutrymmet i den svenska finanskrisen 1992.