Ad Hoc networks - routing and MAC design

Författare:

 • Farman Linda
 • Grönkvist Jimmy
 • Hansson Anders
 • Johansson Erika
 • Nilsson Jan
 • Persson Katarina
 • Sköld Mattias
 • Sterner Ulf
 • Tronarp Otto
 • Zeijlon Pelle

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1801--SE

Sidor: 72

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • ad hoc nät
 • MAC
 • routing
 • variabel datatakt
 • tjänstekvalitet
 • QoS
 • ad hoc networks
 • variable data rate
 • quality of service

Sammanfattning

Ett taktiskt ad hoc-nät är en viktig komponent i försvarets framtida kommunikationsarkitektur. Ett sådant nät måste vara robust, självkonfigurerande och självläkande och kunna tillhandahålla tillräcklig tjänstekvalitet för olika typer av tjänster också i ett scenario med hög mobilitet. För att uppnå tillräcklig tjänstekvalitet i ett scenario med hög mobilitet krävs en noggrann protokolldesign. I rapporten undersöks frågeställningar avseende styrning av ad hoc-nät, speciellt undersöks design av MAC och routingprotokoll. Routing- och MAC-lagret behöver dessutom samverka, både inbördes och med andra protokolllager. Det finns ett behov av att både förstå vad som kan göras i ett specifikt lager och att förstå hur samverkan mellan lager kan ske effektivt. Olika protokoll är att föredra beroende på situation. Att undersöka detta närmare har varit ett av huvudämnena i rapporten. Ett annat ämne har varit att undersöka fördelarna, ur ett nätperspektiv, med att använda variabel datatakt. Denna rapport sammanfattar tre års verksamhet inom projektet heterogena ad hoc-nät.