Strategisk styrning inom det militära försvaret - projektrapport 2005

Författare:

 • Nordlund Peter
 • Ifvarsson Christian
 • Löfstedt Helge
 • Wickberg Peter

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1804--SE

Sidor: 55

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Verksamhetsstyrning
 • ekonomistyrning
 • verksamhetslogik
 • organisation
 • strategic management
 • strategic planning
 • economic management
 • economic planning
 • business control
 • business logic

Sammanfattning

Denna rapport är en sammanfattande beskrivning av verksamheten år 2005 inom projektet "Strategisk styrning inom det militära försvaret". Verksamheten har resulterat i sex rapporter varav denna rapport delvis är en sammanfattning av de övriga rapporterna. Projektet har under året genomfört intervjuer med ledande befattningshavare inom försvarssektorn, gjort en enkätundersökning rörande styrningen inom den statliga sektorn, initierat utvecklingen av en verksamhetslogik för det militära försvaret samt genomfört två seminarier. Denna rapport innehåller resultat och slutsatser från dessa aktiviteter. Förslag till åtgärder för att förbättra styrningen inom försvarssektorn presenteras.