Experimentplattform för autonoma farkoster - Inledande försök

Författare:

  • Alvå Peter
  • Hagström Martin
  • Lennartsson Anders
  • Salling Emil
  • Ögren Petter

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1825--SE

Sidor: 18

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • UGV
  • autonoma system
  • odometri

Sammanfattning

I denna rapport presenterar vi några planerade och inledande experiment som syftar till att värdera svårigheterna och visa nyttan med samverkande system. Experimenten är utförda med en liten UGV, en plattform vald för att minimera kostnaderna. Rapporten beskriver kort syften och möjlig nytta med samverkande farkostsystem och anledningarna till att studera dem experimentellt. I rapporten finns en övergripande beskrivning av den farkostexperimentplattform som har utvecklats. Slutligen presenteras de försök som planeras och de inledande försök som hittills genomförts.