Samverkande robotar i nätverk - Slutrapport

Författare:

 • Alvå Peter
 • Andersson Folke
 • Hagström Martin
 • Pelo Johan
 • Wallström Dag
 • Wirkander Sven-Lennart
 • Ögren Petter

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1826--SE

Sidor: 57

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • samverkande system
 • simulering
 • autonoma system
 • styrda vapen
 • collaborating systems
 • simulation
 • autonomous systems
 • weapon guidance

Sammanfattning

Ett system av samverkande flygande robotar med en kombinerad spanings- och attackfunktion, vilka försetts med ett målsökarsystem, som med hög automatiseringsgrad kan särskilja olika måltyper och dessutom kan utbyta information med varandra, öppna nya möjligheter för att underlätta målidentifiering och målval. Systemets förmåga ökar ytterligare om det dessutom kan kommunicera med ett yttre ledningsnätverk, till exempel ett dubbelriktat samband till en operatör. Systemet medger att vapenverkan kan ske helt autonomt, då ROE (Rules of engagement) medger detta. Normalt torde dock vapeninsatsen ske semiautonomt via en nätverksuppkopplad operatör med vetorätt. Ett samverkande flygande robotsystem torde vara ett effektivt vapen mot rörliga mål på det framtida stridsfältet, speciellt om spaningsUAVer, robotar och ledningsnätverk kan utbyta relevant underrättelse- och mållägesinformation under såväl sök- som anfallsfas. Algoritmer för samverkande autonomt uppträdande är också relevanta för andra framtida system, såsom UAV- och UGV-system.