Simulering av nätverksstrid med ISIS

Författare:

  • Alvå Peter
  • Wallström Dag

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1827--SE

Sidor: 28

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • NBF
  • Nätverksbaserat försvar
  • simulering
  • NCW
  • Network
  • Centric Warfare
  • simulation

Sammanfattning

I en nätverksbaserad stridssituation är resultatet av en precisionsbekämpning starkt beroende av många olika faktorer, och kan därför vara mycket svårt att förutse. I många fall är det nödvändigt att simulera situationen för att kunna studera olika faktorers inverkan. En typsituation där stridsvagnar bekämpas med nätverksstyrda artillerigranater har modellerats i simuleringsverktyget ISIS i syfte att förbereda kommande stridstekniska studier av nätverksbaserad precisionsinsats och för att undersöka verktygets lämplighet för uppgiften. ISIS har visat sig vara ett utmärkt verktyg för simuleringar på taktisk/stridsteknisk nivå. Några nya modellkomponenter till ISIS har utvecklats, men till stor del har befintliga modeller och funktioner kunnat utnyttjas för den aktuella simuleringen.