Design of a turbofan engine cycle with afterburner for a conceptual UAV

Författare:

  • Montgomerie Björn

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1835--SE

Sidor: 30

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Turbofan
  • VABI
  • Gasturb
  • bypass

Sammanfattning

En studie av två turbofläktmotorer har utförts. Syftet var att finna en lämplig motor för en viss UAV. Arbetsredskapet för studien var datorprogrammet Gasturb10. Motorerna har efterbrännkammare och konvergent/divergent utloppsmunstycke. Först studerades en motor med variabelt bypassförhållande. Till denna relativt avancerade teknik knöts förhoppningen att motorn skulle kunna fås att arbeta tämligen optimalt både i transportdelen och högfartsdelen av ett hypotetiskt uppdrag. Den för uppdraget totala bränsleåtgången användes som optimeringskriterium då de olika motorcykeluppsättningarna jämfördes. Det befanns att den optimala konfigurationen inte kunde sägas utnyttja de potentiella fördelarna hos denna mera komplicerade motor. Detta förvånande resultat ledde till att en fix turbofläktmotor fortsättningsvis studerades. Resultaten från beräkningarna av prestanda, längmått och vikt, för denna motor, utgör slutprodukten av studien.