IAM Slutrapport 2005

Författare:

  • Brännström Mikael
  • Gustavsson Matts
  • Habberstad Hans
  • Lauberts Andris
  • Lindgren David

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1836--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar resultatet från projekt IAM under 2005. Projektet, som är en ettårig förlängning av ett tidigare projekt har under 2005 i ett konferensbidrag redovisat resultat från klassificering av markfordon genom analys av akustiska data. Vidare har projektet förbättrat en redan implementerad simulatormodell i simuleringsmiljön MOSART. Kunskap och erfarenheter har överförts till FMV marksensordemonstrator genom att algoritmer implementerats i demonstratorn. Slutligen redovisas kortfattat i rapporten några scenarier från urban miljö och hur sensornät skulle kunna användas i dessa.