Rörelsesjuka och spatial desorientering: Slutrapport

Författare:

 • Tribukait Arne
 • Eiken Ola

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1845--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Autonom dysfunktion
 • båggångar
 • otoliter
 • rumslig desorientering
 • spatial orientering
 • vestibularisorgan
 • åksjuka
 • autonomic dysfunction
 • motion illness
 • otoliths
 • spatial illusions
 • spatial orientation
 • semicircular canals
 • vestibular organ

Sammanfattning

Rapporten redovisar en sammanfattning av resultat från tolv försöksserier, utförda på friska försökspersoner, inom projektet "Rörelsesjuka och spatial desorientering", vars övergripande målsättning har varit att öka kunskapen om konsekvenser av rörelsesjuka samt mekanismer bakom spatial desorientering. Projektet har innefattat två problemområden, "Effekt av rörelsesjuka på autonoma funktioner" respektive "Spatial desorientering".