Optisk retrokommunikation, statusrapport

Författare:

 • Kullander Fredrik
 • Allard Lars
 • Rantakokko Jouni
 • Sakari Per
 • Sjöqvist Lars
 • Öhgren Johan

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1847--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • fri optisk kommunikation
 • modulerbar retroreflektor
 • laser
 • atmosfärspropagering
 • ferroelektrisk vätskekristall
 • multipel kvantbrunn
 • optisk modulator
 • free-space optical communication
 • modulated retro reflector
 • atmospheric propagation
 • ferro-electric liquid crystal
 • multipel quantum well
 • modulator

Sammanfattning

Verksamheten inom optisk retrokommunikation har under året inriktats mot att demonstrera länkar på olika avstånd och visa hur mobilitet skall hanteras. Vid sidan av experimentella studier har dessutom en studie av taktiska tillämpningar genomförts. Slutsatser var bland annat att tekniken är lämpad i tillämpningar som kommunikation från små plattformar t ex taktiska UAV:er, bojar, markenheter ingående i marksensornätverk samt utrustning för igenkänning och märkning (IFF) av militära enheter. En ny laserenhet med aktiv reglering av laserstrålen har utvecklats. Metodiska tester av tekniken har påbörjats och särskilt atmosfärseffekter har studerats. Vätskekristaller och drivelektronik för olika försök har förberetts och testats. Optiska retromodulatorer har monterats i en TV-mast för länkprov på avstånd upp till 8 kilometer. Flera stationära länkar har etablerats på avstånd upp till 1,4 km vid olika väderförhållanden, under kortare tidsperioder. Matriser med kvantbrunnsstrukturer, tänkta att användas i retroreflektorer av fokalplanstyp, med funktion både som modulator och detektor har utvärderats.