Sensor control in NCW, problem description and important areas

Författare:

 • Grahn Per
 • Grönwall Christina
 • Herberthson Magnus
 • Kaijser Thomas
 • Lantz Fredrik
 • Strömberg Dan
 • Ulvklo Morgan

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1860--SE

Sidor: 80

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • sensorstyrning
 • sensoradministration
 • autonom styrning
 • kravkonfliktshantering
 • distribuerad sensorstyrning
 • multiagentsystem
 • sensorplanering
 • sensor control
 • sensor management
 • autonomous control
 • requirement conflict resolution
 • distributed sensor control
 • multi-agent systems
 • sensor planning

Sammanfattning

Den här rapporten beskriver sensorstyrproblemet och ger en översikt över området. Sensorstyrning blir viktig när sensorerna ansluts till ett kommunikationsnätverk i det kommande nätverksbaserade försvaret. Vi pekar på viktiga delområden som sensorerna själva, olika slags begränsningar, karaktären på styrmålen, hantering av styrbeslut och strukturen på problemet. Vi går in lite djupare på delområden såsom analys av informationsbehov, definierande av sensorstyrpolicys, lösa upp konflikter mellan olika krav, distribuering av sensorstyrfunktionalitet i nätverket och styrning i samband med autonoma farkoster. Vi pekar vidare på problemet med att utvärdera system som innehåller sensorstyrfunktionalitet och beskriver också några applikationsområden. Sensorstyrning är ett mycket komplext problem som saknar en enhetlig teori eller modell. Några embryon till olika delar av en sådan teori beskrivs i rapporten.