Femton år med Marinens doktorandprogram

Författare:

 • Dalberg Eva
 • Höstbeck Lars

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1873--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Marinen
 • ubåtsjakt
 • doktorander
 • forskarstudier
 • UoH
 • navy
 • ASW
 • Ph-D-studies
 • universities

Sammanfattning

Marinens doktorandprogram är ett program där Försvarsmakten sedan ca femton år tillbaka finansierat forskarutbildning och forskare inom området hydroakustik vid svenska tekniska högskolor. Denna rapport beskriver kortfattat programmets historia och gör också ett försök att sammanfatta den nytta programmet haft.