Taktiskt kommunikationsscenario i urban miljö

Författare:

 • Persson Katarina
 • Löfsved Elisabeth
 • Fors Karina
 • Waern Åsa
 • Sterner Ulf

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1884--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • taktiskt
 • scenario
 • urban
 • radio
 • nät
 • mobil
 • flerhopp
 • ad hoc
 • tactical
 • network
 • mobile
 • multi hop

Sammanfattning

Ett kommunikationsscenario för urban miljö har tagits fram. Syftet med scenariot är att det skall kunna användas vid analyser, utvärderingar eller presentationer av exempelvis funktioner och prestanda hos kommunikationssystem. Stadsscenariot beskriver eftersökning och patrullering i urban miljö och innehåller positioner för 19 kommunikationsnoders rörelse under en timme. Vid varje tidsögonblick har sedan kapaciteten på länkarna mellan noderna beräknats. För att genomföra beräkningar av länkegenskaperna har programmet RPS (Radiowave Propagation Simulator) använts. För denna typ av scenario har vi dock konstatera att de beräkningsmodeller som hittills har använts antingen är för enkla och därmed inte ger rätt resultat, eller alltför komplicerade och därmed beräkningstunga. Det krävs därför en fortsatt utveckling för att hitta beräkningsmodeller för urban miljö som ger tillräckligt bra resultat med rimliga beräkningstider.