Evaluation and certification of the Nordic battlegroup

Författare:

 • Lindberg Erik

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1909--SE

Sidor: 95

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Certifiering
 • validering
 • evaluering
 • NBG
 • EU
 • BG
 • OCC
 • E&F
 • Nato
 • Internationella styrkeregister
 • certification
 • evaluation
 • Nordic battlegroup
 • EU
 • BG
 • OCC
 • E&F
 • NATO
 • pool of forces

Sammanfattning

Denna underlagsrapport är resultatet av OA-projektet FÖRVÄRMD (FÖRbandsVÄRDering Metod och Data) som genomfördes under hösten 2005 på uppdrag av Försvarsmakten. Syftet var att utreda och föreslå lämpliga metoder för validering och certifiering av Nordic Battlegroup enligt EUs kriterier. Rapportens innehåll riktar sig främst till beslutsfattare och handläggare inom berörda försvarsmakter, men även till övriga intressenter inom området validering och certifiering av förband till internationella styrkeregister.